Hund

Starta X automatiskt vid inloggning via TTY

16 March 2023

Om man inte har en skärmhanterare (X display manager), behöver man manuellt starta X varje gång, efter att man har loggat in via TTY. För att slippa det steget, kan man enkelt automatisera det.

Om du använder dig av skalet Bash, lägger du till följande kodsnutt i i filen ~/.bash_profile, och om du använder dig av ZSH, lägger till kodsnutten i filen ~/.zprofile:

# Start X at login
if [ -z "${DISPLAY}" ] && [ "${XDG_VTNR}" -eq 1 ]; then
  exec startx
fi

Om du använder dig av skalet Fish, lägger du till följande kodsnutt i filen ~/.config/fish/config.fish:

# Start X at login
if status is-login
    if test -z "$DISPLAY" -a "$XDG_VTNR" = 1
        exec startx -- -keeptty
    end
end

Detta förutsätter att du loggar in via TTY1, och att du har en fungerande konfiguration med xinit. I Gentoo heter paketet x11-apps/xinit. I filen ~/.xinitrc, behöver du sedan lägga till raden exec <ARGUMENT>. Om man använder exempelvis fönsterhanteraren i3, blir kommandot exec i3.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]